Brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej

Z uwagi na to, że upłynął okres przechowywania dokumentacji medycznej z roku 2002 informujemy, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie będzie przeprowadzał brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej.

W/w dokumentacja może zostać wydana na wniosek:

  • Pacjentowi
  • Przedstawicielowi ustawowemu
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta

Wnioski prosimy składać w terminie do dnia 31 października 2023r. w obiekcie szpitala przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72 w "Archiwum" (budynek C, pokój 110, I piętro) w godz. 8:00 - 14:30 lub mailowo na adres archiwum@spsk2-szczecin.pl

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej dostępny jest na stronie www.usk2.szczecin.pl w zakładce "Dla pacjenta".

Po upływie wyznaczonego terminu dokumentacja zostanie zniszczona zgodnie z obowiązującą procedurą.

Podstawa prawna: Art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

- dokument PDF - pobierz