Dla Studenta

ZASADY PRZYJMOWANIA STUDENTÓW PUM NA PRAKTYKI ZAWODOWE W USK-2

 

 1. Student składa wniosek do Dyrektora USK-2 o możliwość realizacji praktyk zawodowych, zawierający:
  - nazwę oddziału,
  - nazwę przedmiotu,
  - liczbę godzin,
  - termin, w którym praktyki będą realizowane,
  - dane kontaktowe studenta wraz z numerem telefonu.
 2. Do wniosku należy dołączyć skierowanie na praktykę z dziekanatu PUM.
 3. Student z ww. dokumentami udaje się do Pielęgniarki Oddziałowej/Koordynującej w celu:
  - uzyskania zgody na realizację praktyk (pieczątka i podpis Piel. Oddziałowej lub Koordynującej na podaniu),
  - wskazania mentora,
  - ustalenia docelowego terminu.
 4. Podanie podpisane przez pielęgniarkę oddziałową / koordynującą należy złożyć w biurze Naczelnej Pielęgniarki (bud. C, pok. 106). Po uzyskaniu informacji o wstępnej akceptacji złożonego podania należy zgłosić się do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w celu odbycia szkolenia oraz podpisania upoważnień do przetwarzania danych osobowych (bud. K, p. I, pok. 102). Inspektor Ochrony Danych przyjmuje wyłącznie w czwartki w godzinach 9.00–11.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie – 91 466 11 17.
 5. Po akceptacji IOD, Naczelna Pielęgniarka wyraża zgodę na realizację praktyk.

 

Powyższe dotyczy wyłącznie studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, w przypadku innych uczelni – informacja w biurze Naczelnej Pielęgniarki.