Inne

Jednostki nienależące do USK-2, ale mające siedzibę na terenie szpitala:

 

Klinika Chirurgii Ogólnej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego PUM 

 

Klinika jest jednostką naukowo-dydaktyczną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i należy do struktury organizacyjnej tej uczelni. Mieści się na terenie USK-2 w bud. F.