Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć