Ogłoszenia

06.11.2023

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie zaprasza do składania ofert na dostawę:

  1. 15 sztuk zbiorników żywicy do drukarki 3D Formlabs Form 3L- Resin Tank Form 3L
  2. Rozszerzenie gwarancji - Enterprise Service Plan - plan serwisowy dla 3 drukarek Form 3BL wraz z Form Cure L. Na okres 36 miesięcy. Drukarki zakupione październik 2022

Okres składania ofert do dnia 20.11.2023


10.08.2023

W związku z potrzebą przeprowadzenia na terenie SPSK nr 2 PUM w Szczecinie szkolenia w standardzie BLS w resuscytacji krążeniowo-oddechowej z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- ilość uczestników: ok. 1800 osób (pracownicy medyczni i niemedyczni),
- miejsce: siedziba zamawiającego (tj. USK-2),
- ilość uczestników w 1 grupie szkoleniowej: 15-20 osób,
- forma: warsztatowa (część teoretyczna i praktyczna),
- przewidywany termin realizacji: wrzesień/październik/listopad 2023 r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o składanie ofert w ww. zakresie, na adres: naczelna@spsk2-szczecin.pl lub m.pyza@spsk2-szczecin.pl. Z uwagi na zbliżający się termin realizacji uprzejmie proszę o przesłanie swoich ofert do dnia 31.08.2023r.

W razie pytań w przedmiotowej sprawie proszę o kontakt pod numerem telefonu 91 466 10 18; 91 466 14 41 lub mailowo: naczelna@spsk2-szczecin.pl m.pyza@spsk2-szczecin.pl