Nowa siedziba laboratorium – w bud. M

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej naszego szpitala funkcjonuje już w nowej lokalizacji, w bud. M. To oznacza większe sale, komfortowe warunki pracy w halach diagnostycznych, nowy sprzęt, a także wygodne przestrzenie dla pacjentów. To nowa jakość pomieszczeń w laboratorium, gwarantującym najwyższą jakość badań diagnostycznych. 


Teraz badania wykonywane są w nowej siedzibie, w bud. M (od kilku lat na parterze mieści się tam Ośrodek Dializ), na czwartym piętrze. Tam kierowani są pacjenci do rejestracji i do punktu pobrań. Wejście do laboratorium prowadzi od razu z ulicy Szpitalnej - wejściem głównym  klatką A, wjazd windą na IV piętro. To pewna nowość dla pacjentów – prosimy, by do laboratorium nie kierować się przez cały teren szpitala, tylko wybierać od razu wejście z zewnątrz od ul. Szpitalnej. 


Jeśli jednak ktoś już znajdzie się na terenie USK-2 , wówczas dojście do bud. M, prowadzi przez bud. W (siedziba klinik Kardiologii i Kardiochirurgii) – holem na parterze przechodzimy przez łącznik na zewnątrz, wychodząc od razu na budynek M, kierujemy się do jego wejścia głównego od frontu (ul. Szpitalna), przy kontenerze z tomografem komputerowym. Wjeżdżamy windą na IV piętro.


Przeprowadzka Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie była dla zespołu ZDL ogromnym wyzwaniem pod względem logistycznym. Oznaczało to przeniesienie z jednego budynku do drugiego niezliczonej ilości specjalistycznego sprzętu, podłączenie go, kalibrację, testy. A przy tym szpital nie mógł pozwolić sobie na wyłączenie i przerwę w pracy tak ważnej jednostki. Każda hospitalizacja pacjenta, operacja, leczenie, nagłe ratowanie chorych na izbach przyjęć jest poprzedzone przeprowadzeniem diagnostyki laboratoryjnej. Do tego codzienna liczba pacjentów, którzy przychodzą zrobić badania w trybie ambulatoryjnym. Przez cały czas przenosin laboratorium centralne pracowało bez przerwy. Ciągłość pobrań materiału do badań i ich realizacja została zachowana. To duży sukces! – mówi dr n. med. Michał Sławiński, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.


Wszystkie aktualne dane kontaktowe, opisy badań i wskazówki jak się do nich przygotować publikowane są na stronie www.usk2.szczecin.pl w zakładce Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.  Wyniki pacjenci mogą pobrać elektronicznie. Płatność za badania komercyjne możliwa jest także kartą.


Prace inwestycyjne w zakresie zagospodarowania nowych pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK-2 rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. Oprócz Laboratorium Centralnego ZDL nowe przestrzenie zyskały pracownie: HLA, Immunologii oraz odrębna jednostka: Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w regionie. Wyposażone jest w wysoko specjalistyczny sprzęt, pozwalający  wykonać nie tylko badania podstawowe (np. hematologiczne i biochemiczne), ale także te bardziej skomplikowane, jak choćby immunologiczne, które nie są tak powszechnie ogólnodostępne, a pozwalają wykryć m. in. choroby autoimmunologiczne, tj. z autoagresji – np. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń układowy, układowe zapalenia naczyń, czy inne - boreliozę lub mononukleozę.
Zespół ZDL UCK-2 stanowi ponad 40 osób, w samym laboratorium pracuje 20. Wykonują badania całą dobę, siedem dni w tygodniu – to ok. 120 000 badań rocznie.

 


Inwestycja współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jej celem realizacja procesu diagnostycznego w jednej lokalizacji oraz dosprzętowienie pracowni diagnostycznych w najnowocześniejszą aparaturę laboratoryjną. Wartość projektu
 to  12 080 193,82 zł, a wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 12 060 338,55 zł.