Dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników USK-2 PUM w Szczecinie, w związku z walką i skutkami COVID-19

Dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników USK-2 PUM w Szczecinie, w związku z walką i skutkami COVID-19

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Wartość dofinansowania z EFS: 289.000,00 zł
Dotacja celowa: 51.000,00 zł
Planowany okres realizacji: do 30 czerwca 2021 r.

Celem projektu jest: walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, gminy miasto Szczecin, w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021, poprzez dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego w SPSK-2 w związku ze szczególnymi warunkami pracy i narażeniem na zachorowanie na COVID-19.