Uwaga! Konkurs ofert – chirurgia naczyniowa

Dyrektor szpitala ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii naczyniowej. 

Postępowanie konkursowe obejmuje również koordynowanie działań Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii. Proponowany okres zawarcia umów: 3 lata – od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2027.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2 w terminie do dnia 19.06.2024r. do godz. 14.00.

Wszystkie szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej www.usk2.szczecin.pl, w zakładce Praca. Link: https://usk2.szczecin.pl/opt/2 
Zapraszamy do składania ofert.