Przeprowadzka Poradni Anestezjologicznej

Od poniedziałku, po długim majowym weekendzie do Poradni Anestezjologicznej zapraszamy do nowej lokalizacji – w budynku K, na I piętrze.


Do tej pory Poradnia Anestezjologiczna funkcjonowała w bud. A2. Od 6 maja mieści się w budynku K (patrz mapka poniżej), na I piętrze (możliwy wjazd windą), w gabinecie 233.


Tak jak do tej pory do poradni można zarejestrować się telefonicznie, dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00, tel. 509 368 430.


Pozostałe informacje dot. pracy poradni można znaleźć na naszej stronie internetowej www.usk2.szczecin.pl, w zakładce Poradnie - Poradnia Anestezjologiczna.


W Poradni Anestezjologicznej przeprowadzane są anestezjologiczne konsultacje lekarskie, których celem jest przygotowanie pacjentów do planowanego zabiegu operacyjnego wykonywanego w naszym szpitalu.