Dokumentacja medyczna - nowe miejsce

Zmieniło się miejsce składania wniosków o dokumentację medyczną – zapraszamy do budynku K, na 1. piętro. 


Zespół pracowników Archiwum, który zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem dokumentacji medycznej pracuje obecnie w budynku K (siedziba m.in. Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych), na 1. Piętrze (możliwość wjazdu windą), w pok. 235.


Pozostałe zasady wydawania dokumentacji medycznej się nie zmieniły:


O wydanie kopii dokumentacji medycznej mają prawo wnioskować pacjenci szpitala lub osoby przez nich pisemnie upoważnione. 


Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w każdej formie, w tym w formie pisemnej. W celu ułatwienia wnioskowania pacjentom oraz innym osobom upoważnionym, opracowany został wzór wniosku, który  można złożyć w siedzibie szpitala w budynku administracji (bud. K, piętro I, pok. 235)

 

 • listownie na adres USK-2, z dopiskiem “Archiwum”
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70-111 Szczecin
 • drogą elektroniczną na adres: archiwum@usk2.szczecin.pl
 • faksem na nr 91 466 10 15.
   

Informacji dotyczącej dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod nr. telefonu: 91 48 38 635.  


Odpowiednie formularze, w tym wzór wniosku, można pobrać z naszej strony www, z zakładki: Szpital - Archiwum lub Dla Pacjenta - Wnioskowanie o dokumentację medyczną.