Jak dojść do laboratorium w bud. M?

Oznakowana została nowa droga dojścia do nowej siedziby laboratorium badań (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz jego pracownie: HLA i Immunologiczna) – jest łatwiej i prościej.


ZALECAMY WEJŚCIE z ZEWNĄTRZ, SPOZA TERENU SZPITALA, wprost z ulicy Szpitalnej (na poniższej mapce droga oznaczona na zielono):
Wejściem przez szarą bramkę od frontu budynku (oznakowane jako klatka A), przy kontenerze z tomografem komputerowym, wjazd windą na IV piętro. 


DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ – gdzie wysiąść?
TRAMWAJ
Dla pacjentów jadących tramwajem (np. nr 11, 12) od strony centrum miasta w kierunku Pomorzan - zalecamy wysiadanie na przystanku Szpitalna (a nie jak do tej pory Starkiewicza)
AUTOBUS
Dla pacjentów wysiadających z autobusu przy ul. Milczańskiej - zalecamy kierowanie się z ul. Milczańskiej w prawo (al. Powstańców Wielkopolskich ) i na lewą stronę ulicy, potem w lewo od razu na ul. Szpitalną.


WEJŚCIE z TERENU SZPITALA (na mapce drogi oznaczone na czerwono):
- kierujemy się jak do starej siedziby laboratorium, tj. budynku K,
- sprzed budynku idziemy w prawo, jak do Izby Przyjęć Kliniki Nefrologii,
- za budynkiem skręcamy w lewo i idziemy na wprost do bramy kierującej na zewnątrz szpitala
BRAMA otwarta jest od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU, w godz. 7.00-15.00
- za bramą skręcamy w lewo (jesteśmy już na ul. Szpitalnej) i idziemy wzdłuż muru
- dochodzimy do szarej bramy – jesteśmy vis a vis wejścia do bud. M
Jesteś na miejscu - parter, wjazd do laboratorium windą na IV piętro


PONIŻSZA MAPKA POKAZUJE:

  • Drogę od wejścia głównego na terenie szpitala do przejścia do bud. M (na czerwono)
  • Drogę z bud. G, siedziby Przychodni Przyszpitalnej, skąd pacjenci bardzo często idą na badania do laboratorium (na czerwono)
  • Trasę zalecaną (na zielono) – z zewnątrz szpitala al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szpitalną