Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala mieszczącego Klinikę Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Klinikę Położnictwa i Ginekologii oraz Klinikę Patologii Noworodka (budynek A) SPSK nr 2 PUM w Szczecinie

Szpital realizuje zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala mieszczącego Klinikę Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Klinikę Położnictwa i Ginekologii oraz Klinikę Patologii Noworodka (budynek A) SPSK nr 2 PUM w Szczecinie

 

dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia

 

Całkowity koszt inwestycji 106 250,000,- zł

dofinansowanie z MZ 85 000 000,- zł