Kolejne dofinansowanie inwestycji dla USK-2 :)!

Dobre wieści dla naszego szpitala :). Otrzymaliśmy ponad 12 mln złotych na stworzenie i wyposażenie  w nowy sprzęt Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK-2 w Szczecinie.  Nasze Laboratorium będzie przeniesione do nowej lokalizacji - na III i IV piętro budynku M (w czasie pandemii funkcjonował tam Szpital Tymczasowy).

W dniu 06.04.2023 Pan Dyrektor USK-2, p dr Marcin Sygut, odebrał z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Ministra Piotra Brombera, oraz Wojewody Zachodniopomorskiego, Zbigniewa Boguckiego,  czek na 12 080 193 zł. Uroczystość zaszczycił swoja obecnością JM Rektor prof. Boguław Machaliński oraz posłowie ziemi zachodniopomorskiej – wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Pan dr Czesław Hoc oraz Pan poseł Leszek Dobrzyński. 

 

Dofinansowanie nasz szpital uzyskał  z projektu pn. „Wsparcie oddziałów udzielających świadczeń z zakresu chorób układu krążenia poprzez wzmocnienie roli Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej” nr POIS.11.03.00-00-0093/22 w ramach działania „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”. 

Wartość projektu: 12 080 193,82 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 12 060 338,55 zł

Planowany okres realizacji: 28.03.2023 r. – 31.12.2023 r.

Inwestycja zapewni realizację procesu diagnostycznego w jednej lokalizacji bez zbędnego transportu materiału biologicznego oraz umożliwi dosprzętowienie pracowni diagnostycznych w najnowocześniejszą aparaturę laboratoryjną. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zagospodarowanie pomieszczeń w budynku M na III i IV piętrze na potrzeby pracowni diagnostycznych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Jednostki, które będą zlokalizowane w budynku M to: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Serologii Transfuzjologicznej, Pracownia Immunologiczna, Bank Krwi, Pracowania HLA.