Fundusz przeciwdziałania COVID-19

 

Dofinansowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zakup sprzętu: Aparat RTG z ramieniem C oraz sprzęt endoskopowy

Dofinansowanie: 2 739 136,00 zł

Całkowita wartość: 2 761 720,00 zł