Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działania do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Nazwa projektu: Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działania do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19


Celem projektu jest konieczność przeciwdziałania dynamicznemu rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce w związku ze stanem epidemii, który został wprowadzony od dnia 20 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 , z późn. zm.), mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego na podstawie art. 46g ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239,z późń. zm.)  

Otrzymany sprzęt w ramach darowizny, finansowany z Funduszy Europejskich na przeciwdziałanie COVID-19:
- kardiomonitor - wartość 8 856,- zł, 
- urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – wartość 36 180,-zł, 
- respirator - wartość 31 355,46 zł, 
- kardiomonitor - wartość 21 728,15zł.