Serce kobiety – transgraniczne dwuośrodkowe badanie zaburzeń rytmu serca u kobiet POL-GER RYTMIA

Projekt jest dofinansowany z Programu Współpracy Interreg 5A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Beneficjent wiodący: Pomorski Uniwersytet Medyczny

Partner: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Wartość projektu (SPSK-2):  28.798,08 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR (SPSK-2): 24.478,36 EUR 

Planowany okres realizacji: 08.05.2019-30.06.2022 

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie a Universitätsmedizin Greifswald.

Dotacja zakłada rozwój transgranicznej współpracy instytucjonalnej pomiędzy placówkami służby zdrowia w celu poprawy opieki zdrowotnej, dzięki szybszej, innowacyjnej diagnostyce zaburzeń rytmu serca u kobiet. Intensyfikacja nastąpi poprzez opracowanie wspólnych metod, procedur diagnostycznych, wspólne badania naukowe i opracowanie wspólnych wyników, które przyczynią się do przyspieszenia diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca u kobiet w regionie przygranicznym oraz do wzrostu kompetencji i wiedzy lekarzy specjalistów z zakresu zaburzeń rytmu serca.