Rozwój i wzmacnianie transgranicznej współpracy w zakresie innowacyjnego zastosowania wirtualnych i drukowanych modeli 3D chorób w spersonalizowanej medycynie zabiegowej XXI wieku

 

Projekt jest dofinansowany z Programu Współpracy Interreg 5A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Beneficjent wiodący: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Wartość projektu: 1.335.186,58 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 1.134.908,58 EUR

Planowany okres realizacji: 22.06.2020 - 31.12.2022 

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie a Universitatsmedizin Greifswald.

Dotacja służy celowi jakim, poprzez rozszerzenie możliwości terapeutycznych i diagnostycznych dzięki zastosowaniu innowacyjnych technik 3D w medycynie zabiegowej (precyzyjne planowanie i przeprowadzanie operacji), organizacje praktyk klinicznych, wspólnych warsztatów oraz „dnia zdrowia” jest podniesienie poziomu zaopatrzenia oraz świadomości zdrowotnej mieszkańców Euroregionu Pomerania oraz kompetencji fachowych i umiejętności/zdolności praktycznych personelu medycznego.